О нас

СЪУЧРЕДИТЕЛИ НА ВЕСТНИК  «РОДЕН КРАЙ»:
1. Министерство на културата на Украйна;
2. Одески областен съвет;
3. Редакцията на вестник «Роден край».

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

През лятото на 1989 г. излиза първият брой на в. «Роден край» като специален випуск към Одеския областен вестник «Комсомольская искра» (с редактор Юлий Шарабаров). Броят е подготвен от група инициативни родолюбци — членове на Одеското българско дружество (с председател Валентин Кирьязов, който в същото време е и редактор на специалния випуск «Роден край»). В този вид излизат само няколко броя на вестника.
Настъпва година на търсене, на самоопределяне. На среща с председателя на Одеския областен съвет на народните депутати Руслан Боделан пасионарните българи Валентин Кирьязов, професор Михаил Дихан и Вероника Терзи поставят въпроса за финансиране на в. «Роден край» от областния бюджет. Така, година по-късно, през лятото на 1990 г. излиза следващият брой на в. «Роден край» вече като приложение към Одеския областен вестник «Знамя коммунизма» (с главен редактор Юлий Мазур). От този момент в. «Роден край» става редовен седмичник на български език. Главен редактор е Иван Кондов (гражданин на България), който оглавява вестника една година.
На 9 ноември 1991 г. Върховната Рада на Украйна взема решение за издаване на приложения на националните малцинства към парламентарния вестник «Голос Украины». От месец юни 1992 г. «Роден край» официално става приложение към в. «Голос Украины» с общоукраински статут. Главен редактор е Афанасий Гайдаржи. С този статут излизат 6 вестника на румънския, кримко-татарския, полския, арменския, еврейския и българския етнос.
На вестника е възложена мисията да обединява всички българи от Украйна, да буди у тях националното им самосъзнание, да пропагандира българщината.
От месец април 1995 г. за главен редактор е назначена Дора Костова. Пътят на търсенето продължава. Преодолявайки всички трудности за 22-годишната си история, вестникът сериозно заяви за себе си и няма право да спира. Това е единственият седмичник на български език в Украйна, който стига до своите читатели всяка събота.
«Вестникът се ползва с най-висока подкрепа — тази подкрепа е Божията, а гаранти за нейното непрекъснато даване са Св. св. Кирил и Методий, които от горния ляв ъгъл на първа страница благославят всеки брой и всеки читател, поел го в ръцете си. С благословията на светите равноапостоли нека пребъде българщината и една от нейните духовни крепости — в. «Роден край»!»