Команда

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ УСПЯВАМЕ …

ВАШИТЕ ОТЗИВИ ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТ И НИ ЗАДЪЛЖАВАТ ВСЕ ТАКА ДА ДЪРЖИМ И ЗАНАПРЕД

С всяко едно наше словесно послание, пратено чрез в. «Роден край», сме целили да разбудим българското самосъзнание, да утвърдим чувството за гордост на своята национална принадлежност, да укрепим нишката между миналото и бъдещето на българщината.
Традицията продължава с всяка проведена от редакцията акция, с надежда и тя да привнесе своя дял в нашата общонационална българска кауза.
Нека мотото на вестник «Роден край» — «Българи да си останем!» — е един от най-силните приоритети на всеки, в чиито жили тече българска кръв.
Нека всяко добро слово, казано по адрес на редакцията на в. «Роден край» и  публикувано в тази книга, е също и Ваша придобивка.

Дора КОСТОВА,
главен редактор на в. «Роден край»,
заслужил журналист на Украйна,
депутат на Световния парламент на българите